top of page

DOCUMENTEN

  • Terugbetaling Mutualiteit

Verschillende mutualiteiten doen een gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld.
​Via onderstaande linken kan je het gepaste formulier downloaden:

Breng het binnen bij één van de bestuursleden van VCFlygha om te laten ondertekenen.

  • Verzekering terugbetaling ongeval

Vooraf

Als speelster ben je pas gedekt door een verzekering op voorwaarde dat je bij aanvang de juiste stappen hebt ondernomen. Zie hiervoor de info onder Lid worden.

  • aangesloten onder statuut 'Kennismaking' of aangesloten onder statuur 'Definitief lid'

In dit geval val je onder de verzekering van de VVB via Ethias. Bij geval van ongeval/kwetsuur ga je als volgt te werk :

  1. Speelster/ouder print het Aangifteformulier Ethias af of vraagt een exemplaar aan de trainer/trainster

  2. Speelster/ouder vult dit document volledig in. Puntje 1 wordt ingevuld door de Club, vooral punt 2, 3 en 4 moeten ingevuld worden eventueel samen met de trainer. Dit ingevuld document wordt terugbezorgd aan de Secretaris. (mag ingescand worden). Het geneeskundig getuigschrift (laatste luik van de aangifte) moet door speelster/ouder verstuurd worden naar Ethias, naar adres vermeld in aangifteformulier.

  3. Secretaris registreert de aangifte online

  4. Secretaris bezorgt brief 'Bericht aan ouders' met vermelding van dossiernummer, contactgegevens en verder te volgen procedure.

  5. Alle doktersonkosten worden betaald door speelster/ouder, de doktersattesten worden opgestuurd naar mutualiteit en naar Ethias

bottom of page